Systematisch literatuuronderzoek in de gezondheidszorg (4749)

Contactpersoon :Prof. dr. Ellen VLAEYEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Ellen VLAEYEN 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Dorien LANSSENS 
 Mevrouw Dorien ULENAERS 
 Mevrouw Eva PEETERMANS 
 Mevrouw Eveline COEMANS 
 dr. Helene DE CANNIERE 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Onderzoeksmethoden in de gezondheidszorg (4746) 10.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
schakelprogramma master in systeem-en procesinnovatie in de gezondheidszorgVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek
schakelprogramma master verpleegkunde en vroedkundeVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels