Academisch Engels in de gezondheidszorg (4753)

Contactpersoon :Prof. dr. Eric CAERS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Eric CAERS 
  
Met medewerking van :Mevrouw Bianca CECCARELLI 
 Mevrouw Eva CORDERY 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Dorien ULENAERS 
 dr. Helene DE CANNIERE 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
schakelprogramma master in systeem-en procesinnovatie in de gezondheidszorgKeuze813,0813,0JaJaNumeriek
schakelprogramma master verpleegkunde en vroedkundeKeuze813,0813,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels