Kwaliteit en (patiënt)veiligheid (4754)

Contactpersoon :Prof. dr. Jochen BERGS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Jochen BERGS 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Alexandra CLOOSTERMANS 
 Mevrouw Dorien ULENAERS 
 Mevrouw Eva PEETERMANS 
 Mevrouw Eveline COEMANS 
 dr. Helene DE CANNIERE 
 Prof. dr. Johan HELLINGS 
 De heer Kevin BERBEN 
 dr. Melissa DESMEDT 
 Prof. dr. Ward SCHROOTEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
schakelprogramma master in systeem-en procesinnovatie in de gezondheidszorgVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek
schakelprogramma master verpleegkunde en vroedkundeVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek
voorbereidingsprogramma master in systeem -en procesinnovatie in de gezondheidszorgVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels