Kwaliteit en (patiënt)veiligheid (4754)

Contactpersoon :Prof. dr. Jochen BERGS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Ward SCHROOTEN 
  
Co-titularis :Prof. dr. Jochen BERGS 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Alexandra CLOOSTERMANS 
 Mevrouw Dorien ULENAERS 
 Mevrouw Eva PEETERMANS 
 Mevrouw Eveline COEMANS 
 dr. Helene DE CANNIERE 
 Prof. dr. Johan HELLINGS 
 De heer Kevin BERBEN 
 dr. Melissa DESMEDT 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
schakelprogramma master in systeem-en procesinnovatie in de gezondheidszorgVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek
schakelprogramma master verpleegkunde en vroedkundeVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek
voorbereidingsprogramma master in systeem -en procesinnovatie in de gezondheidszorgVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels