Concepten en theorievorming in de verpleegkunde en vroedkunde (4756)

Contactpersoon :Prof. dr. Ellen VLAEYEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Ellen VLAEYEN 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Dorien LANSSENS 
 Mevrouw Dorien ULENAERS 
 dr. Pieter HEEREN 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
schakelprogramma master verpleegkunde en vroedkundeVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels