Academic Consultancy Training in an interdisciplinary context (ACTi) (4761)

Contactpersoon :Prof. dr. Katelijn QUARTIER
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Katelijn QUARTIER 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Bart HOYLAERTS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste masterjaar handelsingenieur in de beleidsinformaticaNa selectie813,054273,0JaJaNumeriek
1ste masterjaar in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieurNa selectie813,054273,0JaJaNumeriek
2de masterjaar handelsingenieur in de beleidsinformaticaNa selectie813,054273,0JaJaNumeriek
keuze master voor corporate (UH)Na selectie813,054273,0JaJaNumeriek
master in de interieurarchitectuurNa selectie813,054273,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels