Ontwerpen 4 (4762)

Contactpersoon :Arch. Jan VANWEERT
  
Coördinerend verantwoordelijke :Arch. Jan VANWEERT 
  
Co-titularis :Arch. Nick CEULEMANS 
 Arch. Peggy WINKELS 
 Prof. ir. arch. Stefan DEVOLDERE 
  
Lid van het onderwijsteam :Arch. Dieter LEYSSEN 
 Prof. Jorryt BRAAKSMA 
 Arch. Ludo SCHOUTERDEN 
 Arch. Peter JANNES 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Bouwfysica en installaties 3 (3404) 3.0 stptn
    Draagstructuur / Constructie 3A (3799) 5.0 stptn
    Draagstructuur / Constructie 3B (3800) 4.0 stptn
    Ontwerpen 3A (3697) 9.0 stptn
    Ontwerpen 3B (3698) 9.0 stptn
 
Of groep 2
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Bouwfysica en installaties 3 (3404) 3.0 stptn
    Draagstructuur / Constructie 3A (3799) 5.0 stptn
    Draagstructuur/Materiaalleer/Constructie SB (3701) 3.0 stptn
    Ontwerpen 3A (3697) 9.0 stptn
    Ontwerpen 3B (3698) 9.0 stptn
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Advies

Als je Ontwerpen 4 in je studietraject wil opnemen, raden we je sterk aan dit pas te doen als je reeds geslaagd bent voor 3697 Ontwerpen 3A en voor 3689 Ontwerpen 3BStudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste masterjaar in de architectuurVerplicht54020,027010,027010,0NeeNeeNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels