Vakdidactisch project economie en duurzaamheid (4782)

Contactpersoon :Prof. dr. Tom KUPPENS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Tom KUPPENS 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Charlotte ADRIAENSENS 
 Mevrouw Karolien VLAYEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Vakdidactiek economie basis (4167) 6.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
Educatieve master in de economie optie vakdidactiek PAVVerplicht813,027543,0JaJaNumeriek
Educatieve master in de economie verkort optie algemeenVerplicht813,027543,0JaJaNumeriek

1ste masterjaar handelsingenieur in de beleidsinformaticaKeuze813,027543,0JaJaNumeriek
1ste masterjaar in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieurKeuze813,027543,0JaJaNumeriek
2de masterjaar handelsingenieur in de beleidsinformaticaKeuze813,027543,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar handelsingenieur in de beleidsinformatica keuzeKeuze813,027543,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar handelsingenieur keuzeKeuze813,027543,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar in de toegepaste economische wetenschappen keuzeKeuze813,027543,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels