Vakdidactisch project gezondheidswetenschappen (4783)

Contactpersoon :Prof. dr. Anouk AGTEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Anouk AGTEN 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw An HAEPERS 
 Mevrouw Ine HANSSEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Vakdidactiek gezondheidswetenschappen (4175) 6.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
Educatieve master in de gezondheidswetenschappen verkort traject optie 1 vakdidactiek GZW en vakdidactiek PAVVerplicht813,027543,0JaJaNumeriek
Educatieve master in de gezondheidswetenschappen verkort traject optie algemeen met 1 vakdidactiek GZWVerplicht813,027543,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels