Stage LIO deel 1 (4786)

Contactpersoon :Mevrouw Anja BECKERS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Katrien STRUYVEN 
  
Co-titularis :Mevrouw Anja BECKERS 
  
Met medewerking van :De heer Lieven FAES 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Liesbet SMIDS 
 dr. Mario GIELEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Vakdidactiek economie basis (4167) 6.0 stptn
 
Of groep 2
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Vakdidactiek gezondheidswetenschappen (4175) 6.0 stptn
 
Of groep 3
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Vakdidactiek ontwerpwetenschappen (4170) 6.0 stptn
 
Of groep 4
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Vakdidactiek ontwerpwetenschappen (4459) 6.0 stptn
 
Of groep 5
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Vakdidactiek wetenschappen en technologie (4209) 6.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
Educatieve master in de economie verkort trajectNa selectie32412,016216212,0JaNeeNumeriek

Educatieve master in de gezondheidswetenschappen verkort trajectNa selectie32412,016216212,0JaNeeNumeriek

Educatieve master in de ontwerpwetenschappen verkort trajectNa selectie32412,016216212,0JaNeeNumeriek

Educatieve master in de wetenschappen en technologie - verkort trajectNa selectie32412,016216212,0JaNeeNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels