Stage bijkomende vakdidactiek (4788)

Contactpersoon :Mevrouw Liesbet SMIDS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Katrien STRUYVEN 
  
Co-titularis :Mevrouw Liesbet SMIDS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
Educatieve master in de economie verkort traject - bijkomende vakdidactiekVerplicht1354,0271084,0JaNeeNumeriek

Educatieve master in de ontwerpwetenschappen verkort traject - bijkomende vakdidactiekVerplicht1354,0271084,0JaNeeNumeriek

Educatieve master in de gezondheidswetenschappen verkort traject - bijkomende vakdidactiekVerplicht1354,0271084,0JaNeeNumeriek

Educatieve master in de wetenschappen en technologie - verkort traject - bijkomende vakdidactiekVerplicht1354,0271084,0JaNeeNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels