Dissectie voor gevorderden (4810)

Contactpersoon :Prof. Dr. Leen POPLEU
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. Dr. Leen POPLEU 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Anneleen PEUSENS 
 Mevrouw Katrien DE SMEDT-JANS 
 Dr. Tjorven DETIENNE 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Basiscursus dissectie (4601) 3.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP3 SBUP4 SBUP4 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de geneeskundeExtra-curriculair813,0202020213,0NeeNeeNiet-numeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels