Academisch professional - 1 (4832)

Contactpersoon :Prof. dr. Jochen BERGS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Jochen BERGS 
  
Met medewerking van :Mevrouw Bianca CECCARELLI 
 De heer Kurt SURMONT 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Dorien ULENAERS 
 Prof. dr. Ellen VLAEYEN 
 dr. Helene DE CANNIERE 
 De heer Kevin BERBEN 
 Prof. dr. Neree CLAES 
 De heer Paul DE RAEVE 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master in de verpleegkunde en de vroedkundeVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels