Academisch professional - 2 (4833)

Contactpersoon :Prof. dr. Jochen BERGS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Jochen BERGS 
  
Met medewerking van :Mevrouw Bianca CECCARELLI 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Alexandra CLOOSTERMANS 
 Mevrouw Dorien ULENAERS 
 Prof. dr. Ellen VLAEYEN 
 Mevrouw Eva PEETERMANS 
 De heer Kevin BERBEN 
 De heer Kurt SURMONT 
 Prof. dr. Neree CLAES 
 De heer Paul DE RAEVE 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Academisch professional - 1 (4832) 6.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master in de verpleegkunde en de vroedkundeVerplicht2439,02439,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels