Masterproef (4834)

Contactpersoon :Prof. dr. Jochen BERGS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Jochen BERGS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Ellen VLAEYEN 
 Prof. dr. ir. Liesbet PEETERS 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Bianca CECCARELLI 
 dr. Dorien LANSSENS 
 Mevrouw Dorien ULENAERS 
 Prof. dr. Hanne KINDERMANS 
 dr. Helene DE CANNIERE 
 De heer Kevin BERBEN 
 Prof. dr. Wim PINXTEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Academisch professional - 1 (4832) 6.0 stptn
    Academisch professional - 2 (4833) 9.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP3 SBUP4 SBUP4 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master in de verpleegkunde en de vroedkundeVerplicht40515,013513513515,0JaNeeNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels