Klinisch onderzoek en redeneren: verpleegkunde (4835)

Contactpersoon :Prof. dr. Jochen BERGS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Jochen BERGS 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Bert VANMIERLO 
 Mevrouw Dorien ULENAERS 
 dr. Helene DE CANNIERE 
 Dr. Joris MEEUWISSEN 
 De heer Kevin BERBEN 
 De heer Laurent PISON 
 De heer Maarten FALTER 
 Prof. dr. Pascal VRANCKX 
 De heer Ruben LENAERTS 
 Dr. Sven BAMPS 
 Dr. Tjorven DETIENNE 
 Prof. dr. Tom CRINS 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master in de verpleegkunde en de vroedkunde - verpleegkundeVerplicht27010,027010,0JaNeeNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels