De mens en zorginnovatie (4836)

Contactpersoon :Prof. dr. Jochen BERGS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Jochen BERGS 
  
Met medewerking van :Mevrouw Bianca CECCARELLI 
 Prof. dr. Sven DE WEERDT 
 Prof. dr. Tim WUYTS 
 dr. Valerie STORMS 
 Prof. dr. Wim PINXTEN 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Desiree VANDENBERGHE 
 Mevrouw Dorien ULENAERS 
 dr. Helene DE CANNIERE 
 Mevrouw Uschi COLEMONTS 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master in de verpleegkunde en de vroedkunde - zorginnovatieVerplicht27010,027010,0JaNeeNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels