Innovatie in verpleegkunde en vroedkunde (4841)

Contactpersoon :Prof. dr. Jochen BERGS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Jochen BERGS 
  
Met medewerking van :Mevrouw Bianca CECCARELLI 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Dorien ULENAERS 
 Mevrouw Eveline COEMANS 
 dr. Helene DE CANNIERE 
 De heer Kevin BERBEN 
 De heer Kurt SURMONT 
 Mevrouw Uschi COLEMONTS 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Implementation science (4839) 5.0 stptn
    Improvement science (4838) 5.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP4 SBUP4 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master in de verpleegkunde en de vroedkunde - zorginnovatieVerplicht27010,027010,0JaNeeNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels