Imperatief Programmeren (4860)

Contactpersoon :Prof. dr. Frank NEVEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Frank NEVEN 
  
Co-titularis :Prof. dr. Wim LAMOTTE 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Dore STAQUET 
 De heer Jeroen BOLLEN 
 Mevrouw Liese BEKKERS 
 De heer Niels BYLOIS 
 De heer Olaf VAN BYLEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de informaticaVerplicht27010,01354,01356,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de wetenschappen en technologie - keuze voor vakdidactiek informaticaKeuze1355,01355,0JaJaNumeriek

1ste masterjaar handelsingenieur in de beleidsinformaticaKeuze1355,01355,0JaJaNumeriek
2de masterjaar handelsingenieur in de beleidsinformaticaKeuze1355,01355,0JaJaNumeriek

1ste bachelorjaar in de informaticaOvergangscurriculum1355,01355,0JaJaNumeriek

1ste bachelorjaar in de informaticaOvergangscurriculum1355,01355,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels