Kwalitatieve onderzoeksmethoden (4873)

Contactpersoon :Prof. dr. Tom DE LEYN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Tom DE LEYN 
  
Co-titularis :Prof. dr. Itamar SHACHAR 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Niels BIBERT 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Methodologie van de sociale wetenschappen (4733) 6.0 stptn
    Onderzoeksseminarie (4736) 6.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de sociale wetenschappenVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels