Communicatiewetenschappen II (4875)

Contactpersoon :Mevrouw Camille MEUS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Jonathan HENDRICKX 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Camille MEUS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Communicatiewetenschappen I (4734) 6.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2 ba major Communicatiewetenschappen (digitalisering) met minor Bestuurskunde (democratie )Verplicht1626,01626,0JaJaNumeriek
2 ba major Communicatiewetenschappen (digitalisering) met minor Sociologie (diversiteit)Verplicht1626,01626,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels