Data, technologie en innovatie (4876)

Contactpersoon :Prof. dr. Tom DE LEYN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Tom DE LEYN 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Niels BIBERT 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Advies

De student wordt geadviseerd om het volgende opleidingsonderdeel te hebben gevolgd in een voorgaande onderwijsperiode: Communicatiewetenschappen 1 (4734)StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2 ba major Bestuurskunde (democratie) met minor Communicatiewetenschappen (digitalisering)Verplicht1626,01626,0JaJaNumeriek
2 ba major Communicatiewetenschappen (digitalisering) met minor Bestuurskunde (democratie )Verplicht1626,01626,0JaJaNumeriek
2 ba major Communicatiewetenschappen (digitalisering) met minor Sociologie (diversiteit)Verplicht1626,01626,0JaJaNumeriek
2 ba major Sociologie (diversiteit) met minor Communicatiewetenschappen (digitalisering)Verplicht1626,01626,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels