Sociologie van hedendaagse arbeid en organisaties (4880)

Contactpersoon :Mevrouw Veronika LEMEIRE
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Patrizia ZANONI 
  
Co-titularis :Mevrouw Veronika LEMEIRE 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Christina STABOURLOS 
 De heer Floris DE KRIJGER 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Advies

De student wordt geadviseerd om het volgende opleidingsonderdeel te hebben gevolgd in een voorgaande onderwijsperiode:Sociologie I (4671)StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2 ba major Bestuurskunde (democratie) met minor Sociologie (diversiteit)Verplicht1626,01626,0JaJaNumeriek
2 ba major Communicatiewetenschappen (digitalisering) met minor Sociologie (diversiteit)Verplicht1626,01626,0JaJaNumeriek
2 ba major Sociologie (diversiteit) met minor Bestuurskunde (democratie)Verplicht1626,01626,0JaJaNumeriek
2 ba major Sociologie (diversiteit) met minor Communicatiewetenschappen (digitalisering)Verplicht1626,01626,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels