Politicologie en Bestuurskunde II (4882)

Contactpersoon :Mevrouw Ilka KLEIJNEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Shirley KEMPENEER 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Ilka KLEIJNEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Politicologie en Bestuurskunde I (4737) 6.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2 ba major Bestuurskunde (democratie) met minor Communicatiewetenschappen (digitalisering)Verplicht1626,01626,0JaJaNumeriek
2 ba major Bestuurskunde (democratie) met minor Sociologie (diversiteit)Verplicht1626,01626,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels