Klinische verdieping: vroedkunde (4886)

Contactpersoon :Prof. dr. Ellen VLAEYEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Ellen VLAEYEN 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Dorien ULENAERS 
 dr. Helene DE CANNIERE 
 Mevrouw Sylvana SNOEKX 
 De heer Yves DEPAIFVE 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master in de verpleegkunde en de vroedkunde - vroedkundeVerplicht27010,027010,0JaNeeNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels