Klinische verdieping stage: vroedkunde (4887)

Contactpersoon :Prof. dr. Ellen VLAEYEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Ellen VLAEYEN 
  
Met medewerking van :Mevrouw Bianca CECCARELLI 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Dorien ULENAERS 
 Mevrouw Ilse BROEKX 
 Prof. dr. Jochen BERGS 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Academisch professional - 1 (4832) 6.0 stptn
    Academisch professional - 2 (4833) 9.0 stptn
    Klinische verdieping: vroedkunde (4886) 10.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP4 SBUP4 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master in de verpleegkunde en de vroedkunde - vroedkundeVerplicht27010,027010,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels