Geavanceerde functionele organische en polymere materialen (4896)

Contactpersoon :Prof. dr. Wouter MAES
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Wouter MAES 
  
Co-titularis :Prof. dr. Louis PITET 
 dr. ir. Tom CARDEYNAELS 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Kaat VALKENEERS 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Advies

Er wordt geadviseerd om dit opleidingsonderdeel op te nemen in tandem met de volgende specialisatieopleidingsonderdelen: '4906 Materialen voor organische elektronica', '4904 New materials for photovoltaics', '4911 Sustainable polymers'.StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de masterjaar materiomics traject opleidingsonderdelenKeuze813,0813,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels