Algemene chemie 2 (4916)

Contactpersoon :Prof. dr. ir. Leen THOMASSEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ir. Leen THOMASSEN 
  
Co-titularis :ing. Els GOIGNARD 
  
Lid van het onderwijsteam :ing. Annelot VAN DEN BOGAERT 
 De heer Jonas LONCKE 
 dr. Nadia LEPOT 
 ing. Tobias EL CHALID 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de industriële wetenschappenVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels