Ergotherapie in de gemeenschap (4935)

Contactpersoon :Prof. dr. Barbara PISKUR
  
Coördinerend verantwoordelijke :UGent UGent docent 
  
Co-titularis :Prof. dr. Barbara PISKUR 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Christophe WILLE 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
Master in de ergotherapeutische wetenschapVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels