Multidisciplinair biomedisch onderzoek voor schakelstudenten (4937)

Contactpersoon :dr. Annelies VANHEEL
  
Coördinerend verantwoordelijke :dr. Annelies VANHEEL 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. An HARDY 
 Prof. dr. Ann CUYPERS 
 Prof. dr. Kris JANSSENS 
 dr. Nele CLAES 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
schakelprogramma master biomedische wetenschappenVerplicht1124,01124,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels