De elektronische studiegids voor het academiejaar 2024 - 2025 is onder voorbehoud.

Advanced Image Processing (2265)

Contactpersoon :dr. Jeroen PUT
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Lode JORISSEN 
  
Co-titularis :dr. Jeroen PUT 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Nick MICHIELS 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Image Processing (2169) 6.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master informatica volledig keuzepakket2-jaarlijks keuze (volgend academiejaar)1084,01084,0JaJaNumeriek

master informatica profiel Visual Computing2-jaarlijks verplicht (volgend academiejaar)1084,01084,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels