De elektronische studiegids voor het academiejaar 2024 - 2025 is onder voorbehoud.

Besturingssystemen en C (4082)

Contactpersoon :Prof. dr. Nick MICHIELS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Nick MICHIELS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Davy VANACKEN 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Brent ZOOMERS 
 De heer Sebe VANBRABANT 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Software-ontwerp in Java (3826) 4.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelor in de industriële wetenschappen - elektronica-ICTVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek
2de bachelor in de industriële wetenschappen - informaticaVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

schakel IW Elektronica-ICT - deel 1Verplicht1626,01626,0JaJaNumeriek
schakel IW informatica - deel 1Verplicht1626,01626,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels