De elektronische studiegids voor het academiejaar 2024 - 2025 is onder voorbehoud.

Parallel and Distributed Systems (4717)

Contactpersoon :Prof. dr. Maarten WIJNANTS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Maarten WIJNANTS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Jori LIESENBORGS 
 Prof. dr. Nick MICHIELS 
 Prof. dr. Wim LAMOTTE 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Joni VANHERCK 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 2
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Objectgeoriënteerd programmeren (4488) 6.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master in de industriële wetenschappen: informaticaVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels