Computer graphics (0661)

Contactpersoon :Prof. dr. Frank VAN REETH
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Frank VAN REETH 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Bram VANHERLE 
 dr. Jeroen PUT 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Object-georiënteerd programmeren I (2195) 8,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de informaticaVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

schakelprogramma informaticaVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels