Software Engineering (1303)

Contactpersoon :Prof. dr. Kris LUYTEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Kris LUYTEN 
  
Co-titularis :dr. Jan VAN DEN BERGH 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Tom VEUSKENS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Objectgeoriënteerd programmeren II (4183) 8,0 stptn
 
Of groep 2
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Object-georiënteerd programmeren II (2247) 7,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de informaticaVerplicht2439,02439,0JaJaNumeriek

schakelprogramma informaticaVerplicht2439,02439,0JaJaNumeriek

2de masterjaar handelsingenieur in de beleidsinformatica minor ITVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels