Cladisme: theorie en praktijk (1577)

Contactpersoon :Prof. dr. Marlies MONNENS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Marlies MONNENS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Tom ARTOIS 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Ann CUYPERS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de biologie pakket keuzeopleidingsonderdelen biologieKeuze1084,01084,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels