Bodemkunde (2128)

Contactpersoon :dr. Sofie THIJS
  
Coördinerend verantwoordelijke :dr. Sofie THIJS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Francois RINEAU 
 dr. Wouter SILLEN 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Nele WITTERS 
 De heer Simon VANDERSANDEN 
 De heer Styn CLAEYS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de biologie pakket keuzeopleidingsonderdelen biologieKeuze1355,01355,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels