Grondige studie staatsrecht (2160)

Contactpersoon :Prof. dr. Jan THEUNIS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Jan THEUNIS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Stijn SMET 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Nick PARTHOENS 
 De heer Tim GREVEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de masterjaar in de rechten: overheid en rechtVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

keuze master voor corporate (UH)Keuze1626,01626,0JaJaNumeriek
keuze master voor private (UH)Keuze1626,01626,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels