Tools and Technologies for Interactive Systems Development (2184)

Contactpersoon :Prof. dr. Raf RAMAKERS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Raf RAMAKERS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Kris LUYTEN 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Mannu LAMBRICHTS 
 De heer Tom VEUSKENS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master informatica profiel Engineering Interactive SystemsVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

exchange informaticaKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek
master informatica volledig keuzepakketKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels