Web Information Systems (2209)

Contactpersoon :Prof. dr. Stijn VANSUMMEREN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Stijn VANSUMMEREN 
  
Co-titularis :Prof. dr. Frank NEVEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master informatica volledig keuzepakket2-jaarlijks keuze (huidig academiejaar)1626,01626,0JaJaNumeriek

master informatica profiel Data Management2-jaarlijks verplicht (huidig academiejaar)1626,01626,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels