Project software ontwikkeling en professionele vaardigheden (2252)

Contactpersoon :Prof. dr. Wim LAMOTTE
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Wim LAMOTTE 
  
Co-titularis :Prof. dr. Frank VAN REETH 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Arno VERSTRAETE 
 De heer Bram VAN DEURZEN 
 De heer Dore STAQUET 
 De heer Jeroen BOLLEN 
 De heer Jeroen CEYSSENS 
 De heer Joris HERBOTS 
 De heer Mike VANDERSANDEN 
 De heer Niels VAN BELLE 
 De heer Raf MENTEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Object-georiënteerd programmeren I (2195) 8,0 stptn
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Algoritmen en datastructuren (0656) 8,0 stptn
    Object-georiënteerd programmeren II (2247) 7,0 stptn
 
Of groep 2
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Object-georiënteerd programmeren I (2195) 8,0 stptn
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Algoritmen en datastructuren (0656) 8,0 stptn
    Objectgeoriënteerd programmeren II (4183) 8,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de informaticaVerplicht27010,0326710,0JaNeeNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels