Onderzoeksmethoden BI (2862)

Contactpersoon :Prof. dr. Marijke SWENNEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Marijke SWENNEN 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Greg VAN HOUDT 
 Prof. dr. Mieke JANS 
 Prof. dr. Niels MARTIN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar handelsingenieur in de beleidsinformaticaVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels