Masterproef - Bouwkunde (2865)

Contactpersoon :Prof. dr. ing. Bram VANDOREN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ing. Bram VANDOREN 
  
Co-titularis :Prof. dr. ir. Herve DEGEE 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. ir. Ad DANE 
 Prof. dr. ir. Ali PIRDAVANI 
 dr. Bart DREESEN 
 Prof. Bas VAN DE KREEKE 
 ing. Glenn VAN VUGT 
 Prof. dr. ir. Jose GOUVEIA HENRIQUES 
 Mevrouw Karine EVERS 
 ing. Pascal VANNITSEN 
 Prof. ir. Pieter BAEKELAND 
 dr. ing. Rik STEENSELS 
 De heer Yves PLANCKE 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleiding
 
 
  Voor de volgende opleidingen dient u een bepaald aantal studiepunten credits, vrijstellingen, reeds getolereerde onvoldoendes of ingezette tolereerbare onvoldoendes behaald te hebben. Het vereiste aantal studiepunten wordt per opleiding weergegeven.
    bachelor in de industriële wetenschappen - bouwkunde 180,0 stptn
 
   Specificatie volgtijdelijkheid masterproef/bachelorproef/stage
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master in de industriële wetenschappen: bouwkundeVerplicht54020,018036020,0JaNeeNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels