Ecologie: organismen in hun milieu (3123)

Contactpersoon :Prof. dr. Jan COLPAERT
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Jan COLPAERT 
  
Co-titularis :Prof. dr. Francois RINEAU 
  
Met medewerking van :Mevrouw Brigitte VANACKEN 
 Mevrouw Ria VANDERSPIKKEN 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Maarten VANHOVE 
 Prof. dr. Nadia SOUDZILOVSKAIA 
 dr. Rik VERDONCK 
 Mevrouw Stephanie VANDIONANT 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de biologieVerplicht2168,02168,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de gezondheidswetenschappen keuzetraject BMW/GEN met vakdidactiek biologieVerplicht2168,02168,0JaJaNumeriek
Educatieve master in de gezondheidswetenschappen keuzetraject REKI met vakdidactiek biologieVerplicht2168,02168,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de wetenschappen en technologie - keuze voor vakdidactiek biologieKeuze2168,02168,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels