Mariene stage en veldwerk (3124)

Contactpersoon :Prof. dr. Natalie BEENAERTS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Natalie BEENAERTS 
  
Met medewerking van :Mevrouw Brigitte VANACKEN 
 Mevrouw Ria VANDERSPIKKEN 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Jaco VANGRONSVELD 
 Prof. dr. Jan COLPAERT 
 Prof. dr. Marlies MONNENS 
 dr. Sofie THIJS 
 Prof. dr. Tom ARTOIS 
 dr. Wouter SILLEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Biologie van de cel (3370) 6,0 stptn
    Biologie van de ongewervelde dieren (2924) 8,0 stptn
    Genetica, evolutie en de Tree of Life (2921) 8,0 stptn
    Het systeem aarde: geologie en duurzaamheid (0254) 4,0 stptn
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Biologie van de protista, fungi en lagere planten (3121) 8,0 stptn
    Diversiteit van de hogere planten (3125) 4,0 stptn
    Ecology: organisms in their environment (3123) 8,0 stptn
 
Of groep 2
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Biologie van de cel (3370) 6,0 stptn
    Biologie van de ongewervelde dieren (3456) 9,0 stptn
    Genetica, evolutie en de Tree of Life (2921) 7,0 stptn
    Het systeem aarde: geologie en duurzaamheid (0254) 4,0 stptn
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Biologie van de protista, fungi en lagere planten (3121) 8,0 stptn
    Diversiteit van de hogere planten (3125) 4,0 stptn
    Ecology: organisms in their environment (3123) 8,0 stptn
 
Of groep 3
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Biologie van de cel (3370) 6,0 stptn
    Biologie van de ongewervelde dieren: deel 1 (4117) 5,0 stptn
    Genetica, evolutie en de Tree of Life (2921) 7,0 stptn
    Het systeem aarde: geologie en duurzaamheid (0254) 4,0 stptn
    Veldkennis (4118) 4,0 stptn
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Biologie van de protista, fungi en lagere planten (3121) 8,0 stptn
    Diversiteit van de hogere planten (3125) 4,0 stptn
    Ecology: organisms in their environment (3123) 8,0 stptn
 
Of groep 4
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Biologie van de cel (3370) 6,0 stptn
    Biologie van de ongewervelde dieren: deel 1 (4117) 5,0 stptn
    Genetica, evolutie en de Tree of Life (2921) 7,0 stptn
    Het systeem aarde: geologie en duurzaamheid (0254) 4,0 stptn
    Veldkennis (4118) 4,0 stptn
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Biologie van de protista, fungi en lagere planten (3121) 7,0 stptn
    Diversiteit van de hogere planten (3125) 4,0 stptn
    Ecology: organisms in their environment (3123) 8,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de biologieVerplicht1354,0271084,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels