Diversiteit van de hogere planten (3125)

Contactpersoon :Prof. dr. Jaco VANGRONSVELD
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Jaco VANGRONSVELD 
  
Met medewerking van :Mevrouw Brigitte VANACKEN 
 Mevrouw Ria VANDERSPIKKEN 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Wouter SILLEN 
 Prof. dr. Yves BAWIN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de biologieVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels