Wiskunde voor bedrijfskundigen (3268)

Contactpersoon :Prof. dr. Fred VERMOLEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Fred VERMOLEN 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Annelies AGTEN 
 De heer Ansfried JANSSENS 
 dr. Doryan TEMMERMAN 
 De heer Jari CLAES 
 ir. Jeremy CHOUCHOULIS 
 dr. Maikel BOSSCHAERT 
 De heer Roel SCHROOTEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SPP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de handelswetenschappenVerplicht1626,0542,0542,0542,0JaJaNumeriek

schakelprogramma handelswetenschappen: gemeenschappelijk deelVerplicht1626,0542,0542,0542,0JaJaNumeriek
voorbereidingsprogramma handelswetenschappenVerplicht1626,0542,0542,0542,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels