Celbiologie (3408)

Contactpersoon :Prof. dr. Jelle HENDRIX
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Jelle HENDRIX 
  
Co-titularis :Prof. dr. Ivo LAMBRICHTS 
 dr. Karolien BIJNENS 
  
Met medewerking van :dr. Annelies VANHEEL 
 Prof. dr. Kris JANSSENS 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Martijn HELEVEN 
 De heer Olivier NOUWEN 
 De heer Pedro SILVA 
 dr. Sam DUWE 
 De heer Stijn DILISSEN 
 De heer Tom KACHE 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de biomedische wetenschappenVerplicht2248,02248,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels