Photorealistic Image Synthesis (3492)

Contactpersoon :Prof. dr. Lode JORISSEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Lode JORISSEN 
  
Co-titularis :Prof. dr. Frank VAN REETH 
 dr. Jeroen PUT 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Nick MICHIELS 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master informatica profiel Visual Computing2-jaarlijks verplicht (huidig academiejaar)1084,01084,0JaJaNumeriek

master informatica volledig keuzepakket2-jaarlijks keuze (huidig academiejaar)1084,01084,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels