Bachelorproef - Bouwkunde (3524)

Contactpersoon :Prof. dr. ir. Ali PIRDAVANI
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ir. Ali PIRDAVANI 
  
Co-titularis :Prof. dr. ing. Bram VANDOREN 
 Prof. dr. ir. Herve DEGEE 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Ali YEGANEH 
 dr. Bart DREESEN 
 De heer Dan DRAGAN 
 ing. Frederik TRUYERS 
 ing. Glenn VAN VUGT 
 Prof. dr. ir. Jose GOUVEIA HENRIQUES 
 dr. Rajarshi DAS 
 dr. ing. Rik STEENSELS 
 De heer Yves PLANCKE 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    3D-analyse en differentiaalvergelijkingen (3829) 6,0 stptn
    Algemene chemie 1 (3830) 6,0 stptn
    Basic Engineering Skills (3825) 3,0 stptn
    Basisprincipes mechanica: puntmassa's (3823) 3,0 stptn
    Basisprincipes mechanica: starre lichamen (3827) 4,0 stptn
    Bouwmaterialen (2585) 5,0 stptn
    Digitalisering 1 (4050) 3,0 stptn
    Elektriciteit (3824) 4,0 stptn
    Elektronische systemen (3831) 5,0 stptn
    Fysica: golven (3832) 6,0 stptn
    Gebouwen (4048) 4,0 stptn
    Infrastructuur 1 (4049) 6,0 stptn
    Inleiding tot de materiaal- en productietechnologie (3828) 3,0 stptn
    Lineaire algebra en 2D-analyse (3822) 5,0 stptn
    Project Engineering Skills (3833) 6,0 stptn
    Research Engineering Skills (4089) 4,0 stptn
    Software-ontwerp in Java (3826) 4,0 stptn
    Sterkteleer (4087) 4,0 stptn
    Structuurmechanica 1 (2840) 5,0 stptn
    Toegepaste Wiskunde (2581) 3,0 stptn
    Uitvoering 1 (2583) 4,0 stptn
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleiding
 
 
  Voor de volgende opleidingen dient u een bepaald aantal studiepunten credits, vrijstellingen, reeds getolereerde onvoldoendes of ingezette tolereerbare onvoldoendes behaald te hebben. Het vereiste aantal studiepunten wordt per opleiding weergegeven.
    bachelor in de industriële wetenschappen 120,0 stptn
 
   Specificatie volgtijdelijkheid masterproef/bachelorproef/stage
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelor in de industriële wetenschappen - bouwkundeVerplicht2439,0601839,0JaNeeNumeriek

voorbereidingsprogramma industriële wetenschappen bouwkundeVerplicht2439,0601839,0JaNeeNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels