Moleculaire genetica (3726)

Contactpersoon :Prof. dr. Karen SMEETS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Karen SMEETS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Michelle PLUSQUIN 
 dr. Sofie THIJS 
  
Met medewerking van :Mevrouw Ann WIJGAERTS 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Jolien VAN HAARLEM 
 Mevrouw Julie TYTGAT 
 dr. Karolien BIJNENS 
 De heer Kenneth VANBRABANT 
 De heer Olivier NOUWEN 
 De heer Simon VANDERSANDEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de biologieVerplicht1897,01897,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de chemie optie biochemieVerplicht1897,01897,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels